Find din etiske profil

De følgende fem dilemmaer afspejler de temaer, som nu er aktuelle i Det Etiske Råd.

Hvert dilemma giver dig fire svarmuligheder, hvor du på en ni-trins skala skal angive, i hvilken grad du er enig eller ej. Hver svarmulighed afspejler en af de fire etiske profiler. Din etiske profil bliver til sidst udregnet på baggrund af dine svar. Du har også mulighed for at supplere med din egen kommentar, som dog ikke bliver medregnet i din etiske profil.

Inden du får din etiske profil at se, får du mulighed for at send udfordringen til dine venner. Du kan også se din placering i det etiske landskab og du kan sammenligne dig med andre.

Start_button
Forside_4_profiler